Gert-Jan van Ingen

Mogelijk zult u de naam Gert-Jan van Ingen in verband brengen met bouwbedrijf De Vree en Sliepen in Tiel en Gemeente Buren als wethouder. Terugkijkend op die buitengewone tijd is mediaton altijd een rode draad geweest die heeft bijgedragen in mijn persoonlijke groei.

GJ_Trudy_01

Ondernemer

Als ondernemer ben je gewend met partijen om tafel te zitten die heel uiteenlopende belangen hebben. Je hebt een netwerk van contacten waar je graag mee samenwerkt om je bedrijf te laten groeien. Er zijn medewerkers, partners, adviseurs, leveranciers en onderaannemers die belangrijk bijdragen aan de continuïteit van de onderneming. Zij hebben allen een eigen belang, want ook zij willen groeien. Samen werk je aan een community van klanten die je hun vertrouwen schenken. De omzet stijgt en iedereen is tevreden... zou je zeggen. Maar zo gemakkelijk werkt het niet.

Sfeer

Ik ben al snel tot de conclusie gekomen dat observeren, begripvol luisteren, analyseren, samenvatten, doorvragen en concretiseren even essentieel zijn als de voorwaarden die je schept om het gesprek goed te laten verlopen. Wat ik daarbij belangrijk vind is een omgeving waarin mensen zich op hun gemak voelen. Zo nu en dan lachen om iets wat je samen vermakelijk vindt schept een gemoedelijke sfeer, ontspant, houdt de aandacht vast en maakt dat je ontvankelijker bent voor elkaars argumenten.

Strategie

Zijn er diverse betrokkenen, dan kan het bovenstaande belangrijk bijdragen om helder te krijgen welke gevoelsbeleving er ten grondslag ligt aan het spanningsveld dat tot een geschil of zelfs een conflict heeft geleid. Door goed op te letten en de juiste vraag op het juiste moment, komen er dingen naar boven waar partijen zelf mogelijk niet aan hebben gedacht. Er ontstaat een ander perspectief dat maakt dat de belangen niet meer zo sterk uiteenlopen. Doel is natuurlijk partijen dichter bijeen te brengen. Dat vergt een zeker gevoel voor strategie. Wanneer alles wederzijds duidelijk is, wordt bezien welke belangen er in alle redelijkheid actueel spelen en wordt samen gezocht naar een oplossing of een nieuwe manier om met elkaar verder te gaan.

Erkende Mediator

Ervaring als bouwkundig ingenieur, ondernemer, deskundige in de Geschillencommissie voor Verbouwingen en Nieuwbouw in Den Haag, voormalig voorzitter van Stichting BouwGarant en voormalig wethouder van de Gemeente Buren heeft het vereenvoudigd om mij als registermediator en registeronderhandelaar te specialiseren. Aangesloten bij de Raad van Mediators en ingeschreven in het ADR register is Gert-Jan van Ingen een bekende naam bij mensen uit de regio Rivierenland die een erkende mediator zoeken voor de oplossing van een zakelijk conflict, een bouw-gerelateerd conflict of een conflict met de overheid.

Kiezen voor
Van Ingen Mediation

  • ADR gecertificeerd Mediator en Negotiator
  • Ervaren conflictbemiddelaar
  • Deskundige Geschillencommissie
  • Ervaring als ondernemer, bouwkundige, wethouder
  • Creëert rust, ruimte, respect en vertrouwen
  • Komt snel tot de kern van de zaak
  • Maakt standpunten kort, bondig en duidelijk
  • Weet weerstand om te buigen
  • Strategische, resultaatgerichte aanpak
  • Voormalig voorzitter Stichting BouwGarant
Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator