Voordelen van Mediation

Wilt u snel tot een oplossing komen van een geschil of zelfs een escalerend conflict, dan biedt mediation een aantal essentiële voordelen, hieronder voor u op een rij gezet.

 • Eerder oplossen van conflicten zonder juridische procedures.
 • Snellere, efficiëntere en goedkopere manier om geschillen op te lossen.
 • Belangen behartigen in een dialoog in plaats van juridische standpunten verdedigen in de rechtszaal.
 • Eigen regels stellen zonder grenzen van een rechtsstrijd zoals gevoerd door een advocaat.
 • Conflicten oplossen waar ze kunnen worden opgelost.
 • Zaken snel afgerond krijgen en continuïteit in de relatie behouden.
 • Partijen worden in staat worden gesteld (samen) verder te gaan.
 • Vaststellen onderliggende belangen en zoeken naar het punt waar deze belangen elkaar overlappen.
 • In de gemeenschappelijke belangen ligt de oplossing van het conflict (bijvoorbeeld gedeelde normen en waarden).
 • Mediation leidt in 60-70% tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 • Efficiënte aanpak maakt dat er doorgaans weinig sessies nodig zijn en de kosten beperkt blijven.
 • Tussentijds rechterlijk oordeel mogelijk als partijen er op een bepaald punt niet uitkomen.
 • Tijdens een mediation kan de rechter interventies doen (op online verzoek door partijen), waarna de mediation gewoon doorgaat.
 • Preventief kunnen vooraf wederzijdse verwachtingen van partijen worden vastgelegd om later een eventueel conflict te voorkomen.

Kiezen voor
Van Ingen Mediation

 • Gecertificeerd Mediator
 • Ervaren conflictbemiddelaar
 • Deskundige Geschillencommissie
 • Ervaring als ondernemer, bouwkundige, wethouder
 • Creëert rust, ruimte, respect en vertrouwen
 • Komt snel tot de kern van de zaak
 • Maakt standpunten kort, bondig en duidelijk
 • Weet weerstand om te buigen
 • Strategische, resultaatgerichte aanpak
 • Voormalig voorzitter Stichting BouwGarant
Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator