Conflict met de overheid

Als iemand vertelt dat hij naar de gemeente moet om iets te regelen, denkt u mogelijk aan stapels documenten die door traag malende molens gaan en dat je gelaten moet wachten op een uitspraak die mogelijk uitloopt op een conflict met de overheid. Natuurlijk, de overheid handelt volgens een vast stramien, gebaseerd op wet- en regelgeving. Regelmatig zullen belangen van burgers, ondernemers en instellingen niet stroken met beleidsnota’s of bestemmingsplannen. Mogelijk zal de aanvraag van een vergunning worden afgewezen, maar dat hoeft geen aanleiding te zijn voor een geschil. Van Ingen Mediation weet hoe is om te gaan met de overheid en heeft de expertise in huis om de zaak bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.

Dossiers
Waar men trouwens doorgaans niet zo bij stilstaat is dat de medewerkers van de overheid het op hun beurt vaak moeilijk hebben met mensen die dingen wensen waaraan niet tegemoet kan worden gekomen om dezelfde reden. Ze stuiten regelmatig op onbegrip, ongeduld en onredelijkheid en het kan vergaande consequenties hebben als de onvrede van mensen uitdraait op een conflict. Partijen zitten weliswaar aan verschillende kanten van de tafel, maar ze liggen uiteindelijk beiden wakker door de regels waaraan ze zijn gebonden.

Het is dan ook weinig zinvol, de strijd aan te binden en een juridische procedure aan te gaan. Waarom zou u zoveel kosten maken? Als ervaringsdeskundige kan Van Ingen Mediation aan de zijkant van de tafel plaatsnemen en u helpen, in een gestructureerd gesprek de wederzijdse argumenten te beluisteren. Gedachten aan wat er allemaal niet mogelijk is zullen aan gewicht verliezen door samen te kijken naar wat er WEL mogelijk is en nieuwe perspectieven te ontdekken, waardoor een conflict met de overheid kan worden vermeden of opgelost.

Casus: Winkelier boos op gemeente

U bent ondernemer en huurt een winkelpand in de stad van de gemeente. Om u heen ziet u veel panden leeg staan doordat steeds meer mensen hun aankopen doen via internet. Dat zal u niet gebeuren. U heeft een idee hoe de stad weer aantrekkelijk kan worden gemaakt voor winkelend publiek en met uw zaak wilt u een nieuwe trend zetten. Dat vergt wel een flinke verbouwing en daar heeft u een vergunning voor aangevraagd. Er komt iemand van gebouwenbeheer die u vertelt dat hetgeen u wilt in strijd is met de huidige bestemming. Uit uw bezwaarschrift ontstaat een geschil. Tijdens een recent gesprek bent u boos geworden. Er dreigt een escalerend conflict, waardoor de zaak nu misschien niet meer bespreekbaar is...

Lees meer

Kiezen voor
Van Ingen Mediation

 • Gecertificeerd Mediator
 • Ervaren conflictbemiddelaar
 • Deskundige Geschillencommissie
 • Ervaring als voormalig wethouder
 • Ervaring als ondernemer in relatie tot overheid
 • Ervaring met bestemmingsplannen en vergunningen
 • Ervaring met huurders en verhuurders
 • Geeft mensen rust, ruimte en respect
 • Komt snel tot de kern van de zaak
 • Maakt standpunten kort, bondig en duidelijk
 • Weet belangen te kanaliseren en af te stemmen
 • Streeft altijd naar een win/win situatie
 • Betaalbaar tarief met hoge scoringskans
Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator