Zakelijke conflict

Een zakelijk conflict is zo divers dat we er allemaal wel eens mee te maken hebben, zakelijk of privé. Het begint vaak als kleinigheid. Mogelijk omdat de prestatie achterblijft bij de verwachting. U stuit op onbegrip als de wederpartij de gemaakte afspraken anders heeft bedoeld dan u ze opvat. Vooral als er mondelinge afspraken zijn gemaakt, want wie heeft er dan gelijk? De onderhandelingen lopen vast, er ontstaat wederzijdse irritatie en de situatie gaat escaleren. Stel u eens voor hoe het is als u aandeelhouder bent van een familiebedrijf en een verschil van inzicht tot een zakelijk conflict leidt dat u privé uiteen drijft. Piekerend over een oplossing dreigt u er wakker van te liggen. Niet doen, de oplossing is dichterbij dan u denkt. De ander wil immers ook graag slapen...

Slapeloze man  


Bent u betrokken bij een zakelijk conflict als bedrijf, werkgever, woningcorporatie, zorginstelling, gemeente of als consument, huiseigenaar, huurder, werknemer, aandeelhouder? Als ervaringsdeskundig met inzicht op alle hier genoemde terreinen heeft Van Ingen Mediation een passende oplossing om de negatieve energie rond een (dreigend) zakelijk conflict te neutraliseren en het hele proces zodanig te begeleiden dat u met de wederpartij tot een win/win oplossing komt en weer samen verder kunt.

Casus: Spanning met een klant

U heeft iets geleverd, maar als het op betalen aankomt heeft uw klant telkens iets aan te merken en de betaling blijft uit. Er ontstaat een conflict dat spoedig uit de hand dreigt te lopen. U maakt zich er toenemend zorgen over, want wie heeft er nu gelijk? Moet u nu naar de rechter?

Lees meer

Kiezen voor
Van Ingen Mediation

  • Ervaren conflictbemiddelaar
  • Vertrouwd met ondernemerschap
  • Ervaring met leveranciers en onderaannemers
  • Ervaring met klanten
  • Ervaring met personeel en leidinggevenden
  • Ervaring met bestuursleden en aandeelhouders
  • Ervaring met relatie overheid en bedrijven
  • Ervaring met huurders en verhuurders
  • Efficiënt, gericht op resultaat en win/win situatie
  • Betaalbaar tarief met hoge scoringskans
Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator