Over Van Ingen Mediation

Wat Mediation inhoudt

Mediation, ook wel conflictbemiddeling genoemd, is een manier om zonder tussenkomst van een advocaat, rechter of arbitragecommissie tot een vreedzame oplossing van een geschil of zelfs een conflict te komen. Praten is effectiever en goedkoper dan procederen. Uw mediator is een onpartijdig deskundige die een dialoog op gang brengt door mensen anders naar elkaar te laten kijken. Hij helpt u te zien wat u volgens de ander niet fout, maar juist goed doet en omgekeerd. En vervolgens wat daaraan kan worden toegevoegd ter verbetering. Uw mediator is geen belangenbehartiger zoals een advocaat. Zie hem als een formateur met de taak, na te gaan wat er nodig is om partijen bij elkaar te brengen. Hij is neutraal en faciliterend.

Aanpak

Uw mediator ziet erop toe dat beide partijen op gelijkwaardig niveau zijn geïnformeerd. Hij is een sterke persoonlijkheid, die zich goed kan inleven in de situatie van anderen. Hij weet goed om te gaan met emoties en weerstand. Hij creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect, waarbij aandachtig naar elkaar wordt geluisterd. Hij gaat analytisch te werk, filtert de hoofdzaken van de bijzaken en stelt samen met u de kernpunten vast. Op basis daarvan stelt hij gerichte vragen die zowel u als de wederpartij aan het denken zetten.
Er zullen punten naar voren komen, waar u mogelijk samen nog niet eerder bij heeft stilgestaan en die een ander licht op de zaak werpen. Wanneer de gevoelsbeleving achter de belangen duidelijk is, zult u meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen, zal doorgaans het verschil van inzicht afnemen en is de kans groot dat u zelfs overeenkomsten ontdekt die voorheen ondenkbaar waren geweest. Nu is het zaak om met elkaar een oplossing te zoeken of een nieuwe basis te creëren om samen verder te gaan. Er worden doelen gesteld die in een stappenplan worden uitgewerkt om systematisch te worden afgehandeld.

Vertrouwelijk

Uw mediator begeleidt het hele communicatieproces. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Elke partij tekent een geheimhoudingsverklaring. Gemaakte afspraken zijn bindend omdat zij schriftelijk worden vastgelegd en door de betrokken partijen ondertekend voor akkoord.

Vrijblijvende Intake

Van Ingen Mediation biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek om de zaak rustig te bespreken, een inschatting te maken van het aantal benodigde sessies (doorgaans variërend van 2 tot 5) en u een indicatie van de kosten te geven.

Voordelen van Mediation

Wilt u snel tot een oplossing komen van een geschil of zelfs een escalerend conflict, dan biedt mediation een aantal essentiële voordelen.
Lees meer


Bemiddelen of Onderhandelen

Een hedendaags mediationtraject biedt de mogelijkheid om te bemiddelen of onderhandelen. Lees meer


Met deze pagina over Van Ingen Mediation uit Lienden, regio Rivierenland, is u een korte impressie gegeven omtrent de aanpak als u kampt met een zakelijk conflict, een bouw-gerelateerd conflict of een conflict met de overheid. Desgewenst kunt u een afspraak maken op ons kantoor of een neutrale locatie, ook bij u in de buurt. Meer daarover in het blogartikel: Mediation op afstand.

Kiezen voor
Van Ingen Mediation

  • Gecertificeerd Mediator
  • Ervaren conflictbemiddelaar
  • Deskundige Geschillencommissie
  • Ervaring als ondernemer, bouwkundige, wethouder
  • Creëert rust, ruimte, respect en vertrouwen
  • Komt snel tot de kern van de zaak
  • Maakt standpunten kort, bondig en duidelijk
  • Weet weerstand om te buigen
  • Strategische, resultaatgerichte aanpak
  • Voormalig voorzitter Stichting BouwGarant
Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator