Casus: Winkelier boos op gemeente

U bent ondernemer en huurt een winkelpand in de stad van de gemeente. Om u heen ziet u veel panden leeg staan doordat steeds meer mensen hun aankopen doen via internet. Dat zal u niet gebeuren. U heeft een idee hoe de stad weer aantrekkelijk kan worden gemaakt voor winkelend publiek en met uw zaak wilt u een nieuwe trend zetten. Dat vergt wel een flinke verbouwing en daar heeft u een vergunning voor aangevraagd. Er komt iemand van gebouwenbeheer die u vertelt dat hetgeen u wilt in strijd is met de huidige bestemming. Uit uw bezwaarschrift ontstaat een geschil. Tijdens een recent gesprek bent u boos geworden. Er dreigt een escalerend conflict, waardoor de zaak nu misschien niet meer bespreekbaar is...

 Herkent u zo'n soort situatie met de overheid? 
Kruisje U huurt een pand van de gemeente. Om u heen worden steeds meer winkels gesloten.
Kruisje Er wordt weinig of niets aan onderhoud gedaan ondanks uw herhaalde verzoeken.
Kruisje U besluit zelf een verbouwing te gaan doen en heeft vooruitstrevende ideeën.
Kruisje Zekerheidshalve vraagt u een vergunning aan. U krijgt geen toestemming.
Kruisje U vraagt of de bestemming die op het pand rust kan worden aangepast. Helaas...
Kruisje Uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u mag niets ingrijpend veranderen.
Kruisje Nu is het haast wel zeker dat ook uw klanten liever via internet gaan bestellen.
Kruisje U belt boos op, maar er ontstaat een grimmige sfeer. Nu gaat er niets meer.
Kruisje Het huurcontract kan voorlopig niet worden opgezegd.
  WAT NU?
   
 Zo ga ik u helpen als u dat wilt
Vinkje Verkennende intake. Bespreking mogelijkheden, haalbaarheid, tijdstraject en kosten.
Vinkje Mediator benadert de gemeente en polst de situatie.
Vinkje Samen om tafel, voorwaarden scheppen om met respect naar elkaar te luisteren.
Vinkje Relevante stukken doornemen.
Vinkje Kern van het conflict vaststellen. Mogelijkheden bespreken om er samen uit te komen.
Vinkje Wederzijdse argumenten beluisteren, alternatieven bespreken, nieuw perspectief zien.
Vinkje Van Ingen Mediation begeleidt het proces zodanig dat u er samen als winnaar uitkomt.
Vinkje Omdat alles nu wederzijds duidelijk is worden gemeenschappelijke belangen zichtbaar.
Vinkje Nu strijdt u niet meer tegen, maar met elkaar om bezoekers naar de stad te krijgen.
Vinkje Uw vernieuwde winkel loopt als een speer. Spoedig volgen anderen uw voorbeeld.
Vinkje Gelukkig dat er mediators zijn. Het heeft veel opgeleverd en relatief weinig gekost.

Ongeacht of u een ondernemer of particulier bent, u zit niet te wachten op een geschil met de overheid, maar... de mensen die daar werken evenmin. U wilt beiden niet dat de zaak gaat escaleren in een conflict dat u onnodig tijd, energie en geld kost. Laat Van Ingen Mediation de zaak samen met u oppakken om tot een efficiënt plan van aanpak te komen zonder ambtelijke taal, maar wel zodanig dat u elkaar begrijpt en een conflict met de overheid kan worden opgelost of zelfs voorkomen.

Vanuit de wetenschap dat deze methode werkt, nodig ik u van harte uit voor een
gratis intakegesprek

Gert-Jan van Ingen

Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator