Casus: Spanning met een klant

U heeft iets geleverd, maar als het op betalen aankomt heeft uw klant telkens iets aan te merken en de betaling blijft uit. Er ontstaat een conflict dat spoedig uit de hand dreigt te lopen. U maakt zich er toenemend zorgen over, want wie heeft er nu gelijk? Moet u nu naar de rechter?

 Is dit herkenbaar voor u als ondernemer?
Kruisje Na levering gaat uw klant niet over tot betaling. Hij vertelt u dat hij niet tevreden is.
Kruisje Als u komt kijken is er een kleinigheid die er volgens u niet kan zijn geweest bij levering.
Kruisje Na herstel is er telkens wat anders en aldoor blijft de betaling uit.
Kruisje U vindt dat u alles heeft gedaan om uw klant tevreden te stellen. Hij denkt er anders over.
Kruisje U heeft het nu helemaal gehad met deze klant en schakelt een deurwaarder in.
Kruisje Geen effect. De situatie is niet bespreekbaar. Nu is er een conflict dat dreigt te escaleren.
Kruisje De klant wil u een slechte beoordeling geven op internet. Daar zit u niet op te wachten...
  WAT NU?
   
 Zo ga ik u helpen als u dat wilt
Vinkje Verkennende intake. Bespreking mogelijkheden, haalbaarheid, tijdstraject en kosten.
Vinkje Uw mediator benadert de wederpartij, die ook geen zin heeft in een slepende kwestie.
Vinkje Samen om tafel, basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect creëren.
Vinkje Kern van het conflict vaststellen en de mogelijkheden bespreken om eruit te komen.
Vinkje Wederzijdse argumenten beluisteren en samen een oplossing zoeken.
Vinkje Van Ingen Mediation begeleidt het proces zodanig dat u er samen als winnaar uitkomt.
Vinkje U heeft weer rust in uw hoofd en de kosten zijn heel betaalbaar gebleken.

Als ondernemer wilt u uw tijd en energie steken in de (verdere) groei van uw bedrijf. U heeft er dan ook geen behoefte aan om u druk te maken over een geschil en dat hoeft ook niet. Alle ins en out van ondernemerschap kennend, weet Van Ingen Mediation u met een efficiënt plan van aanpak te helpen om snel met de wederpartij om tafel te komen en een zakelijk conflict kan worden opgelost of zelfs voorkomen.

Vanuit de wetenschap dat deze methode werkt, nodig ik u van harte uit voor een
gratis intakegesprek

Gert-Jan van Ingen

Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator