Casus: Klachtenbehandeling bouwbedrijf

Enige tijd na oplevering stuit op een verborgen gebrek. U bent allerminst tevreden over de wijze waarop er met uw klacht wordt omgegaan. Het feit dat er geen (goede) oplossing komt tast uw woongenot aan en bezorgt u slapeloze nachten als de zaak uitdraait op een conflict...

 Herkent u zo'n soort situatie met een bouwbedrijf? 
Kruisje Enige tijd na oplevering ontstaat er lekkage. Uw plafond vertoont een lelijke plek.
Kruisje De aannemer stuurt iemand voor inspectie. Het schijnt een kleinigheid te zijn.
Kruisje Een onderaannemer komt uw plafond bijwerken en beschadigt daarbij uw houten vloer.
Kruisje U stelt de aannemer aansprakelijk. Dan komt er iemand om uw vloer te herstellen.
Kruisje De schade blijft zichtbaar. U trekt herhaaldelijk aan de bel, maar er volgt geen actie.
Kruisje Pas als u dreigt met een jurist, wordt er nader onderzoek gedaan.
Kruisje De uitkomst is echter onbevredigend en de lekkage keert ook nog eens terug...
Kruisje U voelt zich machteloos, uw woongenot is aangetast en de sfeer grimmig.
  WAT NU?
   
 Zo ga ik u helpen als u dat wilt
Vinkje Verkennende intake. Bespreking mogelijkheden, haalbaarheid, tijdstraject en kosten.
Vinkje Mediator benadert het bouwbedrijf en desgewenst ook onderaannemer en/of adviseur.
Vinkje Samen om tafel, voorwaarden scheppen om met respect naar elkaar te luisteren.
Vinkje Stukken vergelijken. Check of betrokkenen over gelijkwaardige informatie beschikken.
Vinkje Kern van het conflict vaststellen. Mogelijkheden bespreken om er samen uit te komen.
Vinkje Wederzijdse argumenten beluisteren en in goed overleg tot een oplossing komen. 
Vinkje Van Ingen Mediation begeleidt het proces zodanig dat u er samen als winnaar uitkomt.
Vinkje Omdat er nu bindende afspraken zijn, heeft u er vertrouwen in dat het goed komt.
Vinkje U heeft weer rust in uw hoofd en de kosten blijken heel betaalbaar te zijn.

Niets is zo moeilijk als communiceren. Een bouwkundige denkt veelal in getallen en lijntjes. De kunst is om wensen zodanig te vertalen dat deze van beide kanten juist worden geïnterpreteerd en er geen verschil van inzicht ontstaat. Het is belangrijk heldere afspraken te maken en ze vast te leggen. Mogelijk bent u op deze website beland omdat er iets is misgegaan in de communicatie en lijkt het nu moeilijk, met de wederpartij tot overeenstemming te komen.
Een geschil is niet hetgeen waarmee u bezig wilt zijn en dat hoeft ook niet. Als ervaringsdeskundige op het gebied van ondernemerschap en bouwkunde en als gecertificeerde mediator, helpt Van Ingen Mediation u graag met een efficiënte aanpak om snel tot een oplossing tussen u de wederpartij te komen opdat een bouw-gerelateerd conflict wordt opgelost of zelfs voorkomen en uw energie weer vrij komt voor positieve dingen.

Vanuit de wetenschap dat deze methode werkt, nodig ik u van harte uit voor een
gratis intakegesprek

Gert-Jan van Ingen

Bel mij terug

Reviews

Wij kwamen snel tot een ander inzicht

Gert-Jan van Ingen is buitengewoon behendig in het leiden van een gesprek. Hij maakt informatie snel inzichtelijk en weet de situatie met een simpele tekening duidelijk te maken. Hij luistert aandachtig en legt dwarsverbanden tussen de verhalen van de aanwezigen. Weerstand over bijzaken kapt hij af om snel terug te keren naar de hoofdlijnen. Ineens is de situatie helder. Wij vroegen wij ons af of er eigenlijk nog wel een probleem was. De oplossing was niet zo moeilijk, want degene met wie wij een geschil hadden zag gelukkig ook in dat het eigenlijk nergens meer over ging. Het zal wel niet bij iedereen zo gemakkelijk gaan, maar wij waren er in twee bijeenkomsten uit.

(KH)

Snel weer thuis dankzij vakmatige aanpak

Wij zijn als verhuurder die problemen had met een huurder, die complex waren i.v.m. niet vastgelegde afspraken, in contact gekomen met Gert-Jan van Ingen. Wij zijn via een collega, die beheerder is van ons verhuurbare object en tevens collega mediator, gewezen op de man in Lienden. Zeer snel nadat we een eerste telefonisch contact hebben gehad was een geplande samenkomst op zaterdagmorgen in Lienden een feit. Gezien het feit dat deze samenscholingen zelden resultaat opleveren als ze te lang duren heeft het doortastende vakmanschap van Gert-Jan ervoor gezorgd dat we na redelijke tijd met huis- en denkwerk naar huis werden gezonden. Na enkele mails over en weer zijn we snel tot een vaststellingsovereenkomst gekomen en konden beide partijen deze zaak sluiten. Wij zijn de heer Gert-Jan van Ingen dank verschuldigd voor zijn vakmatige aanpak en ... komen we weer in een mediation traject zullen we hem zeker benaderen.

(HV)

Schaakspel

Intelligent, scherpzinnig en doortastend is het alsof Gert-Jan van Ingen de situatie transformeert naar een schaakspel met een strategie waarbij degene die tracht de harmonie te frustreren een ‘schaakmat’ dreigt.

(FR)

Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel

Na jaren hard werken hebben we voor het eerst een eigen huis laten bouwen. We waren trots dat we het zover hadden gebracht. Met de dag zagen we de bouw vorderen, maar ook de kosten liepen op en we hadden geen duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. Een forse meerwerkrekening was het gevolg. Er ontstond verschil van inzicht over zaken die volgens de aannemer niet waren opgenomen in de begroting. De sfeer raakte bekoeld en er viel niet te praten. Toen we op een dag kwamen aanrijden was de bouw stilgelegd. Wij voelden ons machteloos.
Op internet zagen we dat Gert-Jan van Ingen helpt bij het oplossen van bouwconflicten. Tijdens het intakegesprek luisterde hij aandachtig en nam de stukken met ons door. Daarna maakte hij ons met een paar eenvoudige schetsen duidelijk hoe hij de situatie zag. Ineens viel alles op z’n plaats. Hij pakte de telefoon en enkele dagen later zaten we om tafel met de aannemer. Er werden wat ervaringen uitgewisseld en na korte tijd zaten ze samen te lachen om iets dat ze in een vakblad hadden gelezen. Maar daarna begon Gert-Jan vragen te stellen en hij gebruikte regelmatig het woord ‘waarom’. Toen de aannemer geen ‘omdat’ meer kon noemen zei Gert-Jan met een vriendelijke glimlach: “En nu?” Er volgde nog wat weerstand, maar Gert-Jan stelde daar vastberaden argumenten tegenover. Een groot deel van het meerwerk verdween van tafel en er werden alsnog duidelijke afspraken op papier gezet. Ons huis is nu klaar en wij wonen er met een goed gevoel. Dankzij jou, Gert-Jan.

(EvH)

Gecertificeerd
mediator